Halden Karateklubb

Halden karateklubb følger myndighetenes anbefalinger vedr. Covid-19 pandemien.

På grunn av begrenset plass for foreldre å se på treningene i tillegg til Covid-19 pandemien, vil det være begrensninger på antall foresatte i treningslokalet. Det vil bli daglige oppføringer over hvem som er i treningslokalet og umiddelbar nærhet med navn og telefonnr. Dette for eventuell smittesporing hvis smitte skulle oppstå.

Absolutt alle – unge som eldre - som føler seg syke av enhver art (som igjen kan være symptomer på Covid-19 smitte) SKAL IKKE KOMME PÅ TRENING eller være i området.

Følg oss her og på sosiale medier for oppdatert informasjon fremover.